فارس/ باشگاه رئال مادرید قصدی برای کاهش دستمزد بازیکنانش به خاطر تعطیلی مسابقات ندارد.
نشریه «آس» اسپانیا خبر داد باشگاه رئال مادرید با وجود تعطیلی مسابقات به خاطر کرونا قصدی برای کاهش دستمزد بازیکنانش ندارد.
بارسلونا، اتلتیکو مادرید و اسپانیول پیش از این از کاهش 70 درصدی دستمزد بازیکنانشان به خاطر تعطیلی بازی ها خبر داده بودند.
اما رئال با توجه به بنیه مالی قوی طی سال های گذشته نیازی به کاهش دستمزد بازیکنانش ندارد. از 2009 که پرس به ریاست باشگاه رئال برگشت تاکنون سود رئال در این سال ها 324 میلیون یورو بوده است.
در شرایط کنونی 52 درصد از بودجه باشگاه رئال اختصاص به دستمزد بازیکنان و کادرفنی قرار گرفته و این باشگاه بدون درنظر گرفتن این درصد نیز می تواند بدون مشکل به حیاتش ادامه دهد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید