خبر ورزشی/ مهرداد هاشمی در جلسه هیئت مدیره پرسپولیس با پذیرفتن سمت مدیرعاملی این باشگاه مخالفت کرد.
مهدی محمد نبی و علی رغبتی قصد داشتند مهرداد هاشمی را در اولین جلسه کاری خود در سال ١٣٩٩ به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه معرفی کنند اما با مخالفت جدی او روبرو شدند. هاشمی حاضر به پذیرش مدیرعاملی باشگاه نیست و می خواهد تنها به عضویت خود در هیات مدیره پرسپولیس ادامه دهد. او به اطرافیان خود اعلام کرده است قطعا تا پایان فصل در پرسپولیس مدیرعامل نمی شود و برای پذیرش آن، شروطی را دارد که باید مورد موافقت وزارت ورزش و هیات مدیره قرار بگیرد.
مهرداد هاشمی که سابقه مدیرعاملی باشگاه سایپا را نیز بر عهده دارد یکی از مخالفان جدی مدیرعاملی ایرج عرب و محمدحسن انصاری فرد بود که هر دو نفر آنها مجبور به استعفا از سِمت خود شدند.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید