ورزش 3/ تیم کیان شهرری اولین تیمی بود که علی پروین در دوران نوجوانی در آن توپ می زد و توانست چهره شود.
در اوایل دهه چهل شمسی کیان تهران ‌وکیان شهرری دوتیم معتبر در فوتبال تهران بودند که در عرصه فوتبال می درخشیدند. در آن سالها اکثر بازیکنان صاحب‌نام کیان تهران به شهرری می آمدند ودر ورزشگاه صدری هاشم آباد برای دوستداران فوتبال بدون چشم داشت بازی می کردند.
عکس ذیل هم مربوط به یکی از مسابقات تیم کیان شهرری است که سرشناس ترین چهره آن تیم علی پروین محسوب می شد. او در این عکس در ردیف نشسته از چپ سومین نفر است و البته سلطان پرسپولیسی ها آن روزها یک جوان جویای نام بود که کمتر کسی او را می شناخت اما با درخشش در ترکیب کیان خیلی زود چهره شد و مدارج ترقی را سپری کرد.
پروین بعد از چند سال توپ زدن برای کیان شهرری با درخشش در ترکیب این تیم خیلی زود به پیراهن پرسپولیس رسید و مسیر رسیدن به اوج فوتبال را شروع کرد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید