آخرین خبر/ دریافتی بازیکنان پرسپولیس که در این ماه‌ها به عدم دریافت مطالبت‌شان معترض بودند، به ۶۵ تا ۷۰ درصد از رقم اصلی قراردادها رسید.
به گزارش فوتبالی با پرداخت‌های اخیر باشگاه پرسپولیس، دریافتی بازیکنان این تیم به ۶۵ تا ۷۰ درصد رسید و همین موضوع باعث شد اعتراض بازیکنان کاهش پیدا کند.
در سوی دیگر، اما دریافتی کادرفنی این تیم هنوز به این رقم نرسیده و در دور جدید واریزی‌ها هم دریافتی کادرفنی کمتر از بازیکنان بوده است.
حتی این شایعه به راه افتاده که تفاوت واریزی‌ها، موجب نارضایتی کادرفنی پرسپولیس شده، چون هم مجموع دریافتی آنها از بازیکنان کمتر بوده و هم مبلغ دریافتی اخیرشان از بازیکنان کمتر است.
احتمالا این موضوع به خاطر تسویه حساب با باشگاه شهرخودرو است. پرسپولیسی‌ها هنوز برای تسویه حساب با این باشگاه در مورد انتقال اعضای کادرفنی از مشهد به تهران، اقدامی نکرده‌اند و این در حالی است که از موعد تاریخ تسویه همه چک‌ها عبور کرده‌ایم.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید