باشگاه خبرنگاران/ رئیس ایرانی فدراسیون فوتبال بلژیک و باشگاه شارلوا دچار دردسر شده است.
مهدی بیات که همزمان ریاست فدراسیون فوتبال بلژیک و باشگاه شارلوا را در اختیار دارد، در روز‌های اخیر تحت فشار سنگین و انتقاد شدیدی قرار دارد، زیرا چند باشگاه بلژیکی بخصوص آنتورپ و واسلند از همزمانی این سمت ها، از این مقام ایرانی شکایت کرده اند. برای این باشگاه‌ها قابل قبول نیست که بیات همزمان رئیس فدراسیون فوتبال بلژیک و باشگاه شارلوا باشد.
حالا بیات در داخل فدراسیون فوتبال هم دچار دردسر شده است.
فدراسیون فوتبال بلژیک با جایگاه او در شارلروا مشکلی ندارد، بلکه مسئله اصلی فدراسیون وعده او برای حمایت از باشگاه‌های حرفه‌ای لیگ.
بیات قول داده است که ۱.۲۵ میلیون یورو به صندوق همبستگی تیم‌های لیگ برتری موسوم به ژوپیلر لیگ پرداخت کند.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید