ایسنا/ بر اساس طرح پژوهشی «مرور نظام‌مند مطالعات حوزه فوتبال» فدراسیون فوتبال ایران فدارسیون فوتبال نقشی در امور پژوهشی نداشته است!
تحقیق حاضر به بررسی نظام مند تمامی مطالعات انجام شده در گرایش های مختلف رشته تربیت بدنی و علوم ورزش در حیطه فوتبال پرداخته است و بدین منظور با جستجوی مقالات و پایان نامه ها بر اساس کلید واژه های مرتبط در پایگاه های اطلاعاتی از قبیل IRANDOC، SID، NOORMAGS، Magiran و پایگاه اینترنتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تمامی مطالعاتی که در دانشگاه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی و پژوهشی در حوزه ورزش فوتبال انجام شده بود را استخراج کرده و در عین حال با دسته بندی آن ها در گرایش‌های مختلف رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مورد بررسی قرار گرفته است.
پس از آن اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی در قالب جداول و نمودارها تفسیر شده اند و در حدود ۱۰۳۱ عنوان مقاله (۴۸۰ عنوان) و پایان نامه (۵۵۱ عنوان) به دست آمده و ۲۲ طرح نیز در دستگاه های مختلف در زمینه فوتبال انجام شده است.
درصد توزیع فراوانی پایان نامه های مربوط به فوتبال در گرایش های مختلف بدین صورت بود که گرایش های فیزیولوژی ورزش ۲۲ درصد، مدیریت ورزشی ۳۴ درصد، رفتار حرکتی ۱۷ درصد، آسیب شناسی ۱۰ درصد، بیومکانیک ۵ درصد، جامعه شناسی ۹ درصد و اقتصاد سه درصد است.
درصد توزیع فراوانی مقالات مربوط به فوتبال در گرایش های مختلف تربیت بدنی نیز اینگونه است که فیزیولوژی ورزش ۲۹ درصد، مدیریت ورزشی ۲۷ درصد، رفتار حرکتی ۱۲ درصد، آسیب شناسی۱۳ درصد، بیومکانیک ۱ درصد، جامعه شناسی ۱۲ درصد و اقتصاد فوتبال ۶ درصد بود.
درصد توزیع فراوانی طرح ها نیز اینگونه است که جامعه شناسی ورزشی، مدیریت ورزشی، فیزیولوژی ورزش و آسیب شناسی هر کدام ۲۲.۵ درصد و رفتار حرکتی ۱۰ درصد را تشکیل داده اند و دانشگاه ها بیشترین سهم در تولید علم فوتبال (پایان نامه و مقاله) را داشته و در رده بعدی، پژوهشگاه تربیت بدنی، وزارت ورزش و جوانان و صدا و سیما حمایت های مالی در طرح های فوتبالی را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس طرح پژوهشی «مرور نظام مند مطالعات حوزه فوتبال» که از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در اختیار ایسنا قرار گرفته است، فدارسیون فوتبال نقشی در امور پژوهشی نداشته است و تنها در چند سال اخیر دو همایش علمی برگزار کرده است و کارهای تحقیقاتی صورت گرفته بین سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ روند رو به رشدی داشته اند و در سال ۱۳۹۵ روند کاهش شده است.
هر کدام از گرایش های تربیت بدنی زمینه های تحقیقاتی زیادی در حوزه فوتبال دارند و نیاز است که اساتید آن ها را شناسایی کرده و با استمرار در تحقیقات به پیشرفت فوتبال کشور کمک کنند که در این راستا، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان می توانند نیازهای تحقیقاتی خود را به دانشگاه ها معرفی کنند و از طرح های تحقیقاتی حمایت مالی داشته باشند.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید