ایران ورزشی/ بخشهای مهم گفتگوی ایران‌وررزشی با محسن فرهادی مسئول تدوین پروتکل‌های ستاد مقابله با کرونا را برایتان انتخاب کردیم:
علت اینکه شما در حال حاضر متوجه می‌شوید که بازیکنان فلان تیم آلوده هستند، اتفاقاً به خاطر کنترل‌هایی است که انجام شده است. طبیعتاً زنگ خطر بیشتری به صدا در آمده که حتی در لیگ‌های فوتبال و سایر ورزش‌ها رعایت پروتکل‌های بهداشتی ضروری است. گرفتن تست برای بازیکن این امکان را ایجاد کرده که افراد مبتلا شناسایی شوند. ممکن بود اگر پروتکل رعایت نمی‌شد، طبیعتاً فرد بیمار هم مشخص نمی‌شد و می‌توانست بیماری را به دوستان و خانواده خود انتقال دهد.
پروتکل برای تقریباً تمامی رشته‌های ورزشی با همکاری وزارت ورزش و فدراسیون پزشکی ورزشی تدوین شده است که از ارگان‌هایی هستند که همکاری خوبی با وزارت بهداشت داشته‌اند. اگر شما به پروتکل‌های وزارت بهداشت نگاه کنید، این از جمله پروتکل‌هایی است که هم آرم وزارت بهداشت را دارد، هم وزارت ورزش و هم فدراسیون پزشکی ورزشی.
این پروتکل، دو سه روز است که بازنگری شده است. این نسخه سوم پروتکل اولیه است. طبیعی است که هر چه پیش می‌رویم با توجه به شرایط بیماری طبیعتاً باید پروتکل بازنگری شود. در حال حاضر به نظر من پروتکل خوب جواب داده و به خوبی توانسته بیماران را کشف کند.
احتمال توقف لیگ وجود ندارد. اتفاقاً تمامی این تمهیدات، تمهیداتی است که محدودیت دوباره اعمال نشود. اصلاً سعی وزارت بهداشت این نیست که ما به دنبال محدودیت‌های جدید برویم. تا جایی که ما مجبور نشویم، هیچ محدودیت جدیدی را اعمال نمی‌کنیم. اتفاقاً قصد ما این است که مردم با رعایت پروتکل‌ها به فعالیت‌های خود ادامه دهند. سعی ما این است که نظارت را بر اجرای پروتکل تشدید کنیم چون برقراری محدودیت‌ها راه ساده‌ای است. شما می‌گویید تعطیل و این راه ساده‌ای است اما اینکه این تعطیلی را تا چه زمانی بتوانید ادامه دهید، مهم است. شما اگر بر پروتکل‌‌ها نظارت بیشتری داشته باشید، راه بهتری را انتخاب کرده‌اید.
ما اصلاً برای سیستم ورزشی پروتکلی ننوشتیم چون تخصص نداریم. همانطور که آنها روی مسائل بهداشتی تخصص نداشتند. مسائل بهداشتی را ما نوشتیم و مسائل ورزشی را خود فدراسیون به طور کامل نوشته است.
همین که بازیکنان مبتلا به کرونا، شناسایی شده و به قرنطینه رفته‌اند، اتفاق مثبتی است. یکی از ویژگی‌هایی که این ویروس دارد، این است که شما نمی‌توانید متوجه شوید که از کجا مبتلا شده‌اید؟ معلوم نیست. ممکن است در صحنه ورزش مبتلا شده باشند، یا هنگام خرید نان. همین که شناسایی شدند و برای گذراندن دوره قرنطینه از تیم جدا شده‌اند، اقدام مثبتی است و این هوشمندی سیستم را نشان می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که تست‌ها کاملاً به موقع گرفته شده است.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید