آخرین خبر/ احمد سعادتمند با پستی اینستاگرامی به نوعی پاسخگوی حاشیه های این روزهای خودش و استقلال بوده است.

instagram
ahmad.saadatmand97
تو این روزایی که دلار و یورو هر روز گرون تر میشن و حجم بدهی های بین المللی گذشته های ما ناخواسته بیشتر میشه، تو این روزایی که دوست و دشمن گاهی جاشون با هم عوض میشه و آدم دیگه نمی دونه مراقب کدومشون باشه، تو این روزایی که کرونا داره افسارگسیخته تر از همیشه به مردم حمله می کنه و ما باید جای مراقبت از سلامتی مردم یا دستکم حفظ جان بازیکن های عزیزمون باید با تیم امید مون وارد مسابقات بشیم، تو این روزا دلم از همیشه قرص تره، قلبم از همیشه مطمئن تره و رنگ خونم از همیشه آبی تره. با ما باشین و تنهامون نذارین حتی اگر خیلی ها با ما نباشن...<br />پی نوشت: به دعای خیر مردم کرونا نگرفتم و اگرم گرفتم دستکم شرمنده پزشک و کاپیتان و بچه های خوب تیمم  نمیشم که بعدا برام کری بخونن که از من آبی ترن.......
تو این روزایی که دلار و یورو هر روز گرون تر میشن و حجم بدهی های بین المللی گذشته های ما ناخواسته بیشتر میشه، تو این روزایی که دوست و دشمن گاهی جاشون با هم عوض میشه و آدم دیگه نمی دونه مراقب کدومشون باشه، تو این روزایی که کرونا داره افسارگسیخته تر از همیشه به مردم حمله می کنه و ما باید جای مراقبت از سلامتی مردم یا دستکم حفظ جان بازیکن های عزیزمون باید با تیم امید مون وارد مسابقات بشیم، تو این روزا دلم از همیشه قرص تره، قلبم از همیشه مطمئن تره و رنگ خونم از همیشه آبی تره. با ما باشین و تنهامون نذارین حتی اگر خیلی ها با ما نباشن...
پی نوشت: به دعای خیر مردم کرونا نگرفتم و اگرم گرفتم دستکم شرمنده پزشک و کاپیتان و بچه های خوب تیمم نمیشم که بعدا برام کری بخونن که از من آبی ترن.......
مدیرعامل استقلال نوشته: «تو این روزایی که دلار و یورو هر روز گرون تر میشن و حجم بدهی های بین المللی گذشته های ما ناخواسته بیشتر میشه، تو این روزایی که دوست و دشمن گاهی جاشون با هم عوض میشه و آدم دیگه نمی دونه مراقب کدومشون باشه، تو این روزایی که کرونا داره افسارگسیخته تر از همیشه به مردم حمله می کنه و ما باید جای مراقبت از سلامتی مردم یا دستکم حفظ جان بازیکن های عزیزمون باید با تیم امید مون وارد مسابقات بشیم، تو این روزا دلم از همیشه قرص تره، قلبم از همیشه مطمئن تره و رنگ خونم از همیشه آبی تره. با ما باشین و تنهامون نذارین حتی اگر خیلی ها با ما نباشن...
پی نوشت: به دعای خیر مردم کرونا نگرفتم و اگرم گرفتم دستکم شرمنده پزشک و کاپیتان و بچه های خوب تیمم نمیشم که بعدا برام کری بخونن که از من آبی ترن.......»


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید