آخرین خبر/  احمد سعادتمند مدیر عامل استقلال در اینستاگرام نوشته: «مراقب خودتون و خانواده خوبتون باشید( ماسک بزنید فاصله اجتماعی رو رعایت کنید و مرتب دست و صورتتون رو بشورید .....).تازه بچه های خوب تیم مون از قرنطینه در اومدند و به سلامتی شون کاملا نیاز داریم و برای فصل بعد همشون رو می خواهیم و دعا می کنم تا پایان سال و بعدها هیچ کدوم مبتلا نشن...»

instagram
ahmad.saadatmand97
مراقب خودتون و خانواده خوبتون باشید( ماسک بزنید فاصله اجتماعی رو رعایت کنید و مرتب دست و صورتتون رو بشورید .....).تازه بچه های خوب تیم مون از قرنطینه در اومدند و به سلامتی شون کاملا نیاز داریم و برای فصل بعد همشون رو می خواهیم و دعا می کنم تا پایان سال و بعدها هیچ کدوم مبتلا نشن...
مراقب خودتون و خانواده خوبتون باشید( ماسک بزنید فاصله اجتماعی رو رعایت کنید و مرتب دست و صورتتون رو بشورید .....).تازه بچه های خوب تیم مون از قرنطینه در اومدند و به سلامتی شون کاملا نیاز داریم و برای فصل بعد همشون رو می خواهیم و دعا می کنم تا پایان سال و بعدها هیچ کدوم مبتلا نشن...


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید