آخرین خبر/ مامه تیام بازیکن سابق استقلال با انتشار عکس هایی در اینستاگرام نوشته: هیچ چیزی به دست ما نخواهد رسید جز آنچه خداوند برای ما مقرر کرده است. مؤمنان باید به الله اعتماد داشته باشند.

instagram
mamethiam9
Rien ne nous atteindra  en dehors de ce qu’Allah a prescrit pour nous.Il est notre protecteur. C’est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. 🤲🏾 <br />#alhamdoulillah alaa koulli haal
Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu’Allah a prescrit pour nous.Il est notre protecteur. C’est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. 🤲🏾 #alhamdoulillah alaa koulli haal


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید