ایسنا/ انفجار بیروت خسارت زیادی را به مرکز قایقرانی روئینگ لبنان وارد کرده است.
به نقل از Inside the games، مرکز ملی قایقرانی روئینگ لبنان در انفجار بیروت به شدت آسیب دیده است.
این مرکز قایقرانی به دلیل شیوع ویروس کرونا بسته بود و خوشبختانه هیچ ورزشکار یا مربی آنجا نبود، اما قایق هایی که خارج از مرکز قرار داشتند همه نابود  شده اند.
همچنین  در گزارشها عنوان شده که  این مرکز پس از انفجار شبیه منطقه جنگی شده است.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید