آخرین خبر/ شرف ندارید و به فوتبال ایران گند زده اید. ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید