ورزش 3/ لیونل مسی اخراج کلمنت لنگله را باور نداشت و پس از پایان نیمه اول همچنان از داور توضیح می خواست.
بارسا امشب توانست با وجود اینکه از دقیقه 42 ده نفره شده بود سلتا را در زمینش 0-3 مغلوب کند.
اتفاق مهم نیمه اول اخراج کلمنت لنگله بود. مدافع فرانسوی بارسا ابتدا دقیقه 23 با خطا روی ویگا کارت زرد دریافت کرد و دقیقه 42 به دلیل ممانعت از حرکت دنیس سوارز و ضربه به صورت او کارت زرد دوم را نیز گرفت و زمین بازی را ترک کرد.
بازیکنان بارسا به اخراج لنگله اعتراض داشتند و حتی جرارد پیکه به همین دلیل از داور کارت زرد گرفت با این حال وی ای آر نیز روی این صحنه دخالت نکرد تا لنگله مجبور به ترک میدان شود. بارسا اکنون باید یک نیمه ده نفره از تک گل خود دفاع کند.
نکته جالب اما سماجت لیونل مسی در توضیح خواستن از داور بازی بود.
وقتی سرو گرانده داور مسابقه سوت پایان نیمه اول را زد، لیونل مسی که از توضیحات او قانع نشده بود، تا تونل ورزشگاه او را تعقیب کرد و از وی توضیح بیشتر می خواست. مسی معتقد بود خطای لنگله مستحق دریافت کارت زرد نبود اما داور با صبوری برای او و نیز رونالد کومان سرمربی بارسا توضیح داد که برخورد دست لنگله به صورت سوارز کارت داشت.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید