طرفداری/ فدریکو پاستورلو به طور ویژه از موکل خود تمجید کرد.
فدریکو پاستورلو، مدیر برنامه های روملو لوکاکو است. این ایجنت مشهور ایتالیایی، روملو لوکاکو را بهترین مهاجم فعلی دنیای فوتبال می داند.
پاستورلو در مصاحبه با اسکای گفت:
 انتقال او به ایتالیا، تصمیمی درست و بهترین انتخاب بود. اینتر همچون یک خانواده بزرگ است و طرفداران دیوانه وار او را دوست دارند. لوکاکو بازیکنی مدرن و انسانی حساس است. او باید عشق و محبت را احساس کند و اینچنین می تواند بهترین عملکرد خود را بروز بدهد. طبیعی است که اینتر می خواهد او را نگه دارد. از نظر کیفیت، نگرش و ذهنیت، لوکاکو در حال حاضر بهترین مهاجم دنیا است.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید