ورزش 3/ تست کرونای همه داوران تهرانی شاغل در لیگ فوتبال منفی شد.
داوران اهل تهران لیگ برتر و دسته های پایین تر که تعدادشان به 30 نفر می رسید، روز گذشته تست های کرونا را قبل از شروع مسابقات پشت سر گذاشتند که امروز جواب این تست ها رسید.
بر این اساس تست همه داوران شاغل در فوتبال ایران که از استان تهران هستند، منفی شده و آنها در وضعیت سلامتی کامل از این نظر بسر می برند. این داوران فردا در تست آمادگی جسمانی نیز شرکت می کنند تا بتوانند مجوز قضاوت در لیگ را دریافت کنند.
این در حالی است که داوران استان های دیگر هنوز تست های کرونا را پشت سر نگذاشته اند.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید