ديجياتو/ کشور نروژ از امروز روند قطع کردن سيگنال هاي آنالوگ راديويي اش را آغاز کرده تا به نوعي اولين ملتي باشد که راديو را فقط به طريق امواج ديجيتال به سمع مردمش مي رساند.

سرزمين «آفتاب نيمه شب» از سال 1995 راديو را به کمک هر دو روش آنالوگ و ديجيتال منتشر مي سازد، اما وزارت فرهنگ کشور معتقد است پشتيباني از فرمت هاي قديمي ضرر اقتصادي بي دليلي همراه دارد.

بدون شک ارسال فرکانس هاي راديويي آنالوگ به 5 ميليون نفر جمعيت که در سرزميني وسيع و پوشيده از کوهستان هاي متعدد زندگي مي کنند دشوار و هزينه بر خواهد بود.

وزير مذکور مدعي است با يک هشتم هزينه هاي اين روش قديمي مي توان از تکنولوژي DAB براي ارسال صداي واضح تر و باکيفيت تر استفاده کرد.

هرچند با اين تفاسير مردم ديدگاه متفاوتي دارند و از اين اتفاق خرسند نيستند. طي يک نظرسنجي تنها 17 درصد از نروژي ها با قطع امواج آنالوگ موافق بودند و بيش از 66 درصد از جمعيت نظري مخالف وزارت فرهنگ کشور دارند.

گفته مي شود مردم هنوز آمادگي لازم براي بهره مندي تمام و کمال از سيگنال هاي ديجيتال را نداشته و به عنوان مثال فقط يک سوم خودروهاي حاضر در جاده هاي اين سرزمين از DAB پشتيباني مي کنند؛ اين نکته هم بايد در نظر گرفته شود که تجهيز پخش اتومبيل به اين فناوري بين 100 الي 250 دلار براي هر کاربر هزينه در بر خواهد داشت.

به هر حال نخستين مراحل اين رويکرد انجام شده و به گزارش وزارت فرهنگ نروژ، تا پايان سال جاري ميلادي پخش فرکانس هاي آنالوگ راديويي در اين کشور براي هميشه متوقف خواهد شد.مطالب جذاب، داغ و آموزشي فناوري اطلاعات در کانال تلگرامي «آي تي»