خراسان/ پژوهشگران با صرف30 سال وقت و مطالعه دقیق رفتار گونه های مختلف جانوری ، قصد دارند سیستم هوش مصنوعی برای درک زبان حیوانات ابداع کنند.محققان معتقدند حیوانات زبان ارتباطی خاص خودشان را دارند و می توان این زبان ها را درک کرد. در گام اول این محققان سیستم هوش مصنوعی برای درک زبان سگ ها تولید خواهند کرد و پس از آن با افزایش توانمندی هامی توان از آن برای درک زبان گربه ها، اسب ها، بزها، خوک ها و حتی حیوانات وحشی استفاده کرد.

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar