آخرین خبر/ سرویس های غربی به کمک بازی های رایانه ای، علاوه بر آموزش فعالیت های تروریستی، به جاسوسی می پردازند. یکی از مشهورترین بازی هایی که به جاسوس افزار تبدیل شده است پوکمون گو می باشد.
در ادامه می توانید با مشاهده بخشی از برنامه خارج از دید2؛ از کاربرد جاسوسی بازی های ویدئویی آشنا شوید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید