مهر/ آمازون با استفاده از یک جلیقه الکتریکی امنیت کارمندان خود را هنگام کار با سیستم های اتوماتیک و ربات ها تامین می کند.

این جلیقه که Robotic Tech vest نام دارد، در حقیقت یک جفت بند شلوار است که به کمربندی متصل شده است و به ربات ها هشدار می دهد یک انسان وارد محوطه شده است. به این ترتیب از برخورد میان کارمندان انسانی و ربات اجتناب می شود.

این جلیقه رباتیک در حقیقت حسگرهایی دارد که با سیستم های رباتیک ارتباط برقرار می کنند. هنگامیکه یک کارگر انسانی مجبور است وارد منطقه ای از انبار آمازون شود که مملو از ماشین های خودکار است، ممکن است زمین بخورد. اما اگر جلیقه را به تن داشته باشد، ربات ها حضور او را ردیابی می کنند و با او برخورد نمی کنند. به این ترتیب فعالیت ها در انبار ادامه می یابد و نیازی به قطع عملیات نیست.

یک ماه پیش از ارائه این راه حل، ربات ها در انبارهای این شرکت حادثه آفریدند و ۲۴ کارمند آمازون درپی آن بستری شدند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی