گنوپلی/ سیر تکاملی بازی PES طی 20 سال گذشته را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

در کانال تلگرامی آی‌تی یا همان ← ™CanaleIT هم اخبار فناوری دسته اول و جذاب داریم

سيستم ساز برسا
آگهی