اقتصادآنلاین/ بر اساس آمار ارائه شده، صنعت موبایل در سال گذشته، ۴.۶ درصد از کل سهم تولید ناخالص داخلی در سطح جهان را به خود اختصاص داد.

اختراع موبایل، از همان ابتدا سبب تغییر بسیاری در زندگی تمام افراد در سراسر جهان شد و همانطور که داده‌های ارائه شده توسط GSMA نشان می‌دهد، تاثیر قابل توجهی نیز بر اقتصاد سراسر جهان داشته است.

گفتنی است که در سال گذشته، 4.6 درصد از کل تولید ناخالص داخلی در سطح جهان، معادل 3هزار و 900 میلیارد دلار، از صنعت موبایل حاصل شد.

جالب توجه است که بیشترین سهم را در این زمینه، منطقه آسیا اقیانوسیه، با ایجاد یک هزار و 600 میلیارد دلار از کل سهم تولید ناخالص داخلی جهانی، به خود اختصاص داد.

از نظر تسلط منطقه‌ای، موبایل در قسمت غرب آفریقا، با اختصاص 8.7 درصد از کل تولید ناخالص داخلی این منطقه، از اهمیت بیشتری نسبت به سایر نقاط برخوردار است.

با نگاهی به سال‌های گذشته، روند رو به افزایش اهمیت موبایل در اقتصاد جهانی، کاملا مشخص است. در سال 2014، سهم صنعت موبایل بر اقتصاد سطح جهان، 3.8 درصد اعلام شد. بر اساس پیش‌بینی GSMA انتظار می‌رود تا سال 2020، این میزان به 4.8 درصد صعود کند.

در نمودار ارائه شده، سهم صنعت موبایل در میزان تولید ناخالص داخلی در سطح جهان در سال 2018 را مشاهده می‌کنید.

در کانال آی‌تی و اینستاگرام ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم

سيستم ساز برسا
آگهی