انتخاب/ ادوارد اسنودن پیمانکار سابق سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا (سیا) که به دلیل افشای اطلاعات محرمانه این سازمان تحت تعقیب دولت آمریکا است، در مورد مقاصد شوم ابرشرکت های اینترنتی که حجم بسیار گسترده ای از اطلاعات کاربران خود را ذخیره کرده اند، به کاربران هشدار داد.

وی یکشنبه شب در گفتگو با شبکه دو تلویزیون آلمان (زد. د. اف) گفت این شرکت ها زندگی خصوصی و تمام اطلاعات شخصی کاربران را ثبت و ضبط کرده و با فروش آنها به دولت ها و سرویس های اطلاعاتی پول به دست می آورند.

افشاگر ۳۶ ساله آمریکایی که در روسیه زندگی می کند، تاکید کرد نمی توان با جزئیات و به دقت گفت که این شرکت ها چه اطلاعاتی را می دانند تا از درز آنها جلوگیری شود.

انتشار مصاحبه های اخیر «ادوارد اسنودن» با رسانه های آلمانی و ابراز تمایل وی به دریافت پناهندگی از برلین، به بحث ها در مورد موافقت و یا مخالفت این کشور با این درخواست دامن زده است.
به گزارش نشریه «دی ولت» در حالی که مقامات احزاب سوسیال دموکرات، سبزها و چپ ها رویکرد مثبتی در این خصوص داشته اند اما احزاب مسیحی و لیبرال ها به مخالفت با وی برخاسته اند.

در کانال آی‌تی و اینستاگرام ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم

سيستم ساز برسا
آگهی