گنو پلی/ در این قسمت از آموزش PES 2020 به سراغ dummy pass رفته ایم که نوعی شوت فریبنده است و شما به جای شوت در واقع پاس می دهید.

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم

سيستم ساز برسا
آگهی