باشگاه خبرنگاران/ در این خبر آماری از کشورهایی که بیش از سایرین دچار حملات باج افزاری شده‌اند، ارائه شده است.
باج افزار نوعی بدافزار است که کامپیوتر و موبایل کاربران را قفل و یا فایل‌های الکترونیکی‌‌شان را رمزگذاری می‌کند. در صورت بروز این اتفاق، دسترسی به اطلاعات امکان ندارد مگر اینکه پولی به عنوان باج پرداخت شود. در برخی موارد حتی پیش آمده که در صورت پرداخت باز هم قفل باز نشده است، بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد.

در این میان برخی از کشورها هستند که بیش از سایرین دچار حملات باج افزاری واقع می‌شوند که آمار آنها به ترتیب در اینفوگرافیک زیر آمده است.در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم