k ٨٣
٦٢

بینوشا/ تا به حال آرزوی گوشی‌ با باتری تمام نشدنی داشته اید؟ از شارژ خالی کردن گوشی تان خسته شده اید؟ در این ویدئو به این سوال جواب داده می شود که چرا باتری موبایل خراب می شود و عملکرد ضعیفی را بعد از یک مدت به ما نشان می دهد. همچنین چه کارهایی را نکنیم تا باتری گوشی مان سالم بماند.

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم