٧٦٥
٣

آخرین خبر/ اکثر افراد روی گوشی موبایل شان اطلاعات مهمی دارند که دوست ندارند در اختیار افرادی دیگر قرار بگیرد. از همین روی به شما آموزش می دهیم چطور از اطلاعات موبایل تان مراقبت کنید؟

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم