آخرین خبر/ در این تست iPhone SE به واسطه وزن پایین و سطح شیشه به نسبت کوچک تر عملکرد بهتری دارد. پس از سقوط اول بر روی پشت، شیشه آیفون یازده پرو مکس کاملا ترک خورده و می‌شکند اما SE 2020 به خاطر وزن و سطح شیشه کمتر نجات پیدا می‌کند. در سقوط دوم جایی  که هر دو گوشی به گوشه پرتاب می‌شوند، ایفون ایکس اس مکس به لطف بدنه استیل دچار صدمه کمتری بر روی بدنه می‌شود (خراش کمتر در محل فرود). در سقوط سوم که هردو بر روی نمایشگر به زمین پرتاب می‌شوند، نمایشگر آیفون یازده پرو مکس به شدت ترک می‌دارد در حالیکه SE 2020 دچار ترک جزیی در عرض نمایشگر می‌شود.

در مرحله بعد SE 2020 برای ده بار دیگر به زمین پرتاب می‌شود. پس از هر بار سقوط صدمه شیشه جلو وسیع تر می‌شود. گوشی با موفقیت ده سقوط را پست سر می‌گذراد بدون اینکه در عملکرد نمایشگر و یا دوربین اختلالی ایجاد شود. این درحالیست که دوربین ایفون یازده پرو مکس در تست قبل پس از ده بار سقوط کاملا از کار افتاده بود.


در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم