هفته‌نامه شنبه/ برنامه Elevator pitch برای حمایت از استارتاپ هاست تا بتوانند طی فرصت یک دقیقه‌‌ای برای ارائه طرح یک کسب و کار در مقابل سرمایه گذاران، برای کار نوپای خود سرمایه جذب کنند!

در این قسمت، ۲۵۰۰۰۰دلار در ازای ۲۵ درصد سهام برای کوکی‌های تصویری جذب می شود!

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم