باشگاه خبرنگاران/ مکزیکی‌ها موفق به ساخت دست انداز هوشمندی به نام Tope Inteligente شدند که شش حالت برای استفاده در مکان‎‌های مختلف دارد.
 
دست انداز هوشمند یکی اختراعات جالب دانشمندان مکزیکی است که می‌تواند به سازماندهی وضعیت جاده‌های پرتردد کمک شایانی کند. این اختراع که Tope Inteligente نام دارد یک سیستم هوشمند برای تغییر حالت دست انداز است که بر اساس سرعت هر خودرو تنظیم می‌شود.

اگر خودرویی سرعت مجاز را رعایت کند، دست انداز به صورت هوشمند با سطح جاده یکی می‌شود، زیرا دیگر نیازی نیست وسیله نقلیه مذکور از سرعت خود بکاهد. اما اگر راننده‌ای از سرعت مجاز یک محدوده خاص پیروی نکند، Tope Inteligente او را مجبور به این کار می‌کند.

دست انداز هوشمند مذکور شش حالت مختلف دارد که در هر منطقه بر اساس نیاز برنامه ریزی می‌شود که شامل محدودیت سرعت، محل عبور عابر پیاده، محدوده مدرسه، توقف کامل، به خط عابر پیاده احترام بگذارید و یک به یک می‌شود. شاید کاربرد دست انداز قدیمی در همه مناطق ذکر شده یکی باشد، اما با داشتن این فناوری جدید می‌توان این مسئله را تغییر داد و به حالت‌های مختلفی دست پیدا کرد.

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم