آخرین خبر/ آیا شما هم دوست دارید بتوانید با وسایل ساده و بسیار ابتدایی یک ربات بسازید. با ما همراه باشید.

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم