آخرین خبر/ در ادامه ویدیویی که دیروز منتشر کردیم بیشتر با نحوه پرواز هواپیماها آشنا می‌شوید.

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم