انتخاب/ در این ویدیو راههای مبارزه با نرم افزارهای جاسوسی را می شتاسید.

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم