انتخاب/ طی روز‌های گذشته، تیراندازی سنگینی در بروکلین ایاات متحده رخ داد. ماجرایی که تنها به علت تصاحب یک جای پارک رخ داد و در نهایت منجر به یک قتل نیز شد. اکنون به نظر می‌رسد سگ‌های رباتیک می‌توانند امنیت پارکینگ‌ها را حل کنند.

مدت‌های زیادی است که از ربات‌ها برای تامین امنیت مناطق مختلف استفاده می‌شود و به نظر می‌رسد بین انواع ربات ها، سگ‌های رباتیک مفید‌تر از سایرینند.

شاید باورکردنی نباشد، اما درگیری بر سر یک محل پارکینگ با شلیک تصادفی همسر یکی از طرفین دعوا به پایان رسید و در نتیجه پلیس برای مبارزه با اتفاقات احتمالی آتی از سگ‌های رباتیک استفاده کرده است تا امنیت را به منطقه باز گرداند. شاید عجیب به نظر برسد، اما به نظر می‌رسد ربات‌ها می‌توانند به انسان‌ها برای تامین امنیتشان در مناطق عمومی کمک شایانی کنند.

بر اساس تصمیم پلیس محلی سگ رباتیک در تمامی محوطه اطراف پارکنیگ نگهبانی می‌دهد تا ریسک مشکل جدید را به حداقل ممکن برساند. از مدتی پیش در بسیاری از پارکینگ‌ها و محوطه‌های عمومی پر جمعیت از ربات‌های نگهبان استفاده می‌شود، اکنون سگ‌های رباتیک نیز در شمایل نگهبان‌های جدید وارد عمل شده اند.

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم