تسنیم/نتایج حمله سال ۲۰۰۶ اسرائیل به لبنان از جمله باقی ماندن گورستانی از تانک‌های مرکاوا به کابوسی برای نظامیان اسرائیلی تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری العهد، بازتاب‌های حمله تابستان 2006 اسرائیل به لبنان که گورستانی از تانک های اسرائیلی در وادی الحجیر را بر جا گذاشت، موجب شده است تانک های مرکاوا به کابوسی برای نظامیان اسرائیلی تبدیل شده و از خدمت در یگان های زره پوش فراری باشند.

مرکاوا، قبر سربازان اسرائیلی در هر جنگ احتمالی
نظامیان اسرائیلی حاضر نیستند از تانک های مرکاوا استفاده کنند زیرا آن را قبری برای خود در هر جنگ احتمالی آینده می دانند.

در این ارتباط روزنامه معاریو با اشاره به اینکه یکی از چالش های ارتش اسرائیل نیرو گیری در یگان های زرهی است و در این یگان نیز یکی از بهترین انواع تانک ها در جهان یعنی نسل چهارم مرکاوا وجود دارد، نوشت: «نیروهای ارتش در سربازگیری برای این تانک ها موفق نبودند.»

به نوشته این منبع این در حالی است که تانک های مزبور در کنار هواپیماها و یا ناوهای دریایی یکی از ابزار تامین نیروی بازدارندگی اسرائیل به شمار می آید.

نیرو گیری اجباری در یگان زرهی و استفاده از تانک‌های مرکاوا
معاریو ادامه داد: مخالفت 86 نظامی در ماه نوامبر 2016 با خدمت در یگان زرهی، موجب شد ابتدا زندانی شده و سپس به اجبار راهی این یگان شوند.

این روزنامه در توضیح این مطلب نوشت: یگان های نیروی زمینی و دریایی و نیز هوایی با مازاد درخواست برای خدمت روبه رو هستند حال آنکه یگان زرهی برای تکمیل نیروهای مورد نیاز خود دچار مشکل و کمبود نیرو است.

معاریو نوشت: بر اساس شیوه نیرو گیری بیشتر نظامیان که روز سربازگیری در پایگاه شمارش حاضر می شوند، می دانند که در یگان زرهی با چه مشکلات بزرگی روبه رو خواهند شد.

تبلیغات ارتش برای یگان‌های زرهی
به نوشته این روزنامه، ارتش اکنون در تلاش برای تاکید بر امتیازات خدمت در یگان زرهی است و این موضوع را عنوان می کند که حضور در این یگان می تواند برای جنگ سرنوشت سازی بوده و موجب آمادگی نظامیان در سطوح استثنایی شود.

معاریو نوشت: ارتش باید یک راهکار مناسب برای راهیابی به قلب نظامیان، پیدا کند.با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید