تسنيم/ يک روزنامه اسرائيلي با اشاره به نتايج تصميمات و مواضع اوباما از جمله خروج نيروهاي آمريکا از عراق، موضع گيري در قبال تحولات ليبي و نيز امضاي توافق هسته‌اي با ايران از او به عنوان يکي از بدترين روساي جمهور تاريخ ياد کرد.

روزنامه صهيونيستي «اسرائيل امروز» با اشاره به تصميمات و مواضع باراک اوباما در طول هشت سال رياست جمهوري از جمله تصميم خروج نيروهاي آمريکايي از عراق که منجر به نفوذ داعش در اين کشور شد و يا امضاي توافق هسته‌اي با ايران، از او به عنوان يکي از بدترين روساي جمهور تاريخ ياد کرد.

اين روزنامه نوشت: «اگر مشتاق پيشرفت صلح نبوديم، بي شک اکنون يا در عصر حجر يا دوران چنگيز خان به سر مي بريدم که گرفتار کشتار و تجاوز بوديم»، اين اظهارات باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا است که ديگر چيزي به پايان رياست جمهوري اش باقي نمانده است و احتمال دارد با اين سخنان در صدد توجيه خيانت خود در حق دوستان آمريکا از جمله اسرائيل برآمده باشد.

به نوشته اسرائيل امروز، اوباما مانند بسياري از روساي جمهور قبل و بعد از خود مي داند چطور در مورد صلح صحبت کند و به دليل اظهاراتش برنده صلح نوبل شد، حال آنکه بهتر بود جايزه نوبل ادبيات را به او مي دادند.

اين روزنامه در ادامه نوشت: متاسفانه وي در مورد هرج و مرجي که در نقاط مختلف به جا گذشته است چيزي نگفت.

اسرائيل امروز سپس در ارزيابي هشت سال رياست جمهوري اوباما نوشت: پس از گذشت هشت سال از رياست جمهوري اوباما متوجه شديم که درک و شناخت دنيا چقدر براي او دشوار است؛ او متقاعد شده است با استفاده از حق وتو در شوراي امنيت آن هم در روزهاي پاياني رياست جمهوري خود به صلح کمک کرد.

اين روزنامه اسرائيلي افزود: اوباما قول داد دنياي متفاوتي را به وجود آورد اما تاريخ جهان از او به عنوان يکي از بدترين روساي جمهور ياد خواهد کرد، رئيس جمهوري که نيت هاي خوب بسياري داشت و نتايج ناگوار زيادي را به جا گذاشت.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد