العالم/ شماري از نمايندگان پارلمان ترکيه پس از شدت گرفتن بحث و جدلها درباره طرح افزايش اختيارات رئيس جمهور، بايکديگر درگير شند.

اسکاي نيوز گزارش داد، اين درگيري ها چهارشنبه شب بين شماري از نمايندگان حزب عدالت و توسعه (حزب حاکم) و حزب جمهوري خواه خلق (معارض) روي داد.
با وجود بحث و جدلها و درگيري ها در صحن پارلمان، ماده سوم طرح پيشنهادي تغيير قانون اساسي کشور در مجمع عمومي مجلس ترکيه با 341 رأي موافق و 139 راي مخالف ديروز تصويب شد.اين جلسه بعد از ظهر امروز ادامه مي يابد.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد