خبرآنلاین/ نیویورک‌تایمز در کاریکاتوری به موضوع ترور خاشقچی اشاره می کند، دختری که می‌خواهد رانندگی کند، پسری که فیلم‌های آمریکایی داشته باشد و در نهایت نفر سومی که میخواهد خبرنگار شود و از صحنه حذف می‌شودما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید