آخرین خبر/ روایتی از ناگفتهای صعود شاهزاده جنگ عربستان، محمد بن سلمان و قدرت طلبی های وی که تاکنون نشنیده اید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید