آخرین خبر/ شرکت کنندگان در این تجمع بزرگ خواستار رای گیری جدید درباره موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و یا دستکم فرصتی به مردم برای تصمیم‌گیری و ابراز نظر در این زمینه شدند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید