آخرین خبر/ عربستان یک گروه 50 نفره را برای ترور مخالفانش سازماندهی کرده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید