آخرین خبر/ بگو و مگوی ترامپ با خبرنگار شبکه سی ان ان را مشاهده می کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید