آخرین خبر/ در مراسم رژه نظامی مسکو حدود پنج هزار نفر از دانشجویان دانشکده های افسری، تفنگداران، نیروهای پیاده و نیروهای پدافند هوایی حضور یافتند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید