آخرین خبر/ وقتی گنبد آهنین اسرائیل نمی تواند جلوی همه راکت های حماس را بگیرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید