باشگاه خبرنگاران/ در پی کشف شی مشکوک درون خودروی فردی که توسط ­پلیس آلمان تحت پیگرد است در نزدیکی ساختمان سفارت روسیه در برلین، یک یگان خنثی کننده بمب برای بررسی داخل آن به محل اعزام شد.

پس از آن که خودروی متعلق به فردی تحت پیگرد در نزدیکی ساختمان سفارت روسیه در برلین کشف شد، یک یگان خنثی کننده بمب به محل اعزام شد تا شی مشکوک درون آن را بررسی کند.

بخشی از خیابان «اونتر دن لیندن» و ایستگاه متروی واقع در آن تخلیه شد تا ماموران پلیس به تحقیق خود ادامه دهند. بر اساس این گزارش، عملیات پلیس پایان یافت.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی