آخرین خبر/ ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عنوان مرد اول کاخ سفید توهمات عجیب و غریب درباره سایر کشورها دارد..
ویدئیی جالب از این توهمات با ترجمه اختصاصی آخرین خبر مشاهده می کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید