آخرین خبر/ در حالی که نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل برای تصویب قطعنامه پیشنهادی‌اش علیه مقاومت فلسطینی حتی به تهدید کشورها متوسل شد، اما مجمع عمومی سازمان ملل این قطعنامه را رد کرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید