باشگاه خبرنگاران/ ژان کلود یونکر با شوخی‌های عجیبش در اجلاس شورای اروپا، که برخی کاربران فضای مجازی علت انجام آن‌ها را شرایط روانی غیرعادی او دانسته‌اند، سوژه رسانه‌ها شد.

این سیاستمدار 64 ساله که روز گذشته در اجلاس شورای اروپا شرکت کرده بود دست به واکنش های عجیبی زد که از لنز دوربین رسانه ها پنهان نماند.
او در ابتدای کار حین احوالپرسی با یکی از بانوان حاضر در کنفرانس، شوخی عجیبی کرد و در اقدامی زننده، موهای او را به هم ریخت که واکنش تقریبا خنثی این زن را به دنبال داشت.
یونکر هنگام ورود به سالن نیز بار دیگر در حرکتی دستش را روی لنز دوربین گذاشت [اقدامی که برای ممانعت از ضبط تصویر انجام می شود] تا توجه رسانه ها را بیش از پیش به خود جلب کند.
رئیس کمیسیون اروپا در ادامه اقدامات عجیبش، در حالی که با دونالد توسک، رئیس شورای اروپا پشت تریبون سخنرانی قرار گرفته بود، برگه های سخنرانی خود را به زمین انداخت.
در واکنش به حرکات عجیب یونکر، بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی عنوان کردند که او در شرایط عادی روانی قرار نداشته است. با این حال، رسانه ها او را فردی شوخ طبع معرفی می کنند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید