ابنا/ رئیس جمهور عراق اعلام کرد از تابعیت انگلیسی خود که در زمان جنگ با رژیم سابق عراق دریافت کرده بود در چارچوب احترام به قانون اساسی عراق انصراف می دهد.


«برهم صالح» رئیس جمهوری عراق امروز یکشنبه اعلام کرد از تابعیت انگلیسی خود که در زمان جنگ با رژیم سابق عراق دریافت کرده بود در چارچوب احترام به قانون اساسی عراق انصراف می دهد.
به گفته «لقمان الفیلی» سخنگوی ریاست جمهوری عراق، برهم صالح از دولت انگلیس به علت این که در زمان رژیم گذشته عراق به وی تابعیت انگلیسی داده بود تقدیر کرد.
براساس قانون اساسی عراق شهروندان این کشور زمانی که در سمت های حاکمیتی این کشور قرار می گیرند نمی توانند دوتابعیتی باشند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید