باشگاه خبرنگاران/ قیاس نماز خواندن ملک سلمان به صورت نشسته در مراسم سوگواری برادر بزرگترش و همچنین رقصیدن‌های ایستاده او خبرساز شد.

چندروزی از مرگ طلال بن عبدالعزیز ۸۷ ساله، برادر بزرگتر ملک سلمان پادشاه عربستان می‌گذرد اما انتشار تصاویری از شاه سعودی در حال نشسته نماز خواندن طی برگزاری مراسم سوگواری برادرش مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

علت خبرساز شدن این موضوع قیاس نماز خواندن‌های ملک سلمان به صورت نشسته و رقصیدن‌های وی به حالت ایستاده است. یک بام و دو هوایی که همیشه در حکومت خاندان سلطنتی سعودی به چشم می خورد و این بار نیز خبرساز شد.اگر پادشاه عربستان به قدری ناتوان است که قدرت نماز خواندن در حالت ایستاده را ندارد، پس چطور از پس رقص‌های گروهی به خوبی برمی‌آید و ضعف جسمانی خود را در آن لحظات فراموش می‌کند؟

هنوز مدت بسیاری از انتشار ویدئوی رقص مشهور العرضة توسط ملک سلمان در شهر «عرعر» نگذشته که او این موضوع را فراموش کرد و هنگام نماز تاب و توان خود را از دست داد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید