مشرق/ رهبر کره شمالی و شی جین پینگ پس از دیدار به همراه هیات همراه خود ناهار کاری خوردند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید